top of page
Tìm kiếm

Nhận diện điểm mạnh của bản thânMuốn trải nghiệm hạnh phúc nhiều hơn thì thách thức đối với tất cả chúng ta là:


- Nhận diện, học tập và nuôi dưỡng điểm mạnh của bản thân

- Có kế hoạch sử dụng điểm mạnh của mình vào các lĩnh vực trong cuộc sống.

Việc xác định điểm mạnh của bản thân và biết cách sử dụng chúng sẽ giúp làm gia tăng và duy trì mức độ hạnh phúc của mỗi cá nhân.


Trong khuôn khổ của Tâm lý học tích cực, Dr. Martin Seligman và các cộng sự đã nghiên cứu tất cả các truyền thống tôn giáo và triết học lớn trên thế giới và nhận thấy rằng 6 lớp đức tính và 24 điểm mạnh nhân cách hiện diện rộng khắp trong tất cả các nền văn hóa suốt ba thiên niên kỷ qua.


Bạn hãy thử ghi lại tất cả những điều bạn đánh giá cao nhất về bản thân, các mối quan hệ và công việc. Bạn cũng có thể thực hiện bài trắc nghiệm “điểm mạnh tính cách VIA” ( http://www.viacharacter.org) để biết được 6 lớp nhân đức và 24 điểm mạnh của mình được sắp xếp từ cao tới thấp (chú ý mỗi người đều có đầy đủ 24 điểm này, chỉ khác nhau ở mức độ thể hiện mà thôi). Đây là 1 công cụ khoa học, đã được thực nghiệm và điều chỉnh xuyên văn hoá và chứng tỏ sự phù hợp, hiệu quả. Trang web hiện đã có phiên bản khảo sát bằng tiếng Việt để bạn sử dụng nếu cần.


Sau khi nhận diện được điểm mạnh của mình, hãy lên kế hoạch hành động bằng một số hoạt động cụ thể mà bạn có thể sử dụng điểm mạnh của mình trong công việc, học tập hoặc xây dựng các mối quan hệ nhé!


0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments