top of page

Thuê không gian

​Cái Tổ Nhỏ cho thuê không gian chung

Bạn vui lòng xem lịch hoạt động các workshop ở Cái Tổ Nhỏ để chọn ngày thuê phù hợp, sau đó chúng mình sẽ liên hệ chi tiết với bạn!

​Mời bạn điền thông tin tại đây

Choose a time

Cám ơn bạn đã đăng ký! Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.

hireplace.jpg
bottom of page